WiMAX интернет

 

Некском предлага безжичен интернет за частни клиенти по собствена WiMAX* мрежа.

Потребителите ползват безжичен неограничен достъп до интернет на достъпни цени. Некском предоставя за ползване абонатно устройство, което се свързва към компютъра и така клиентите получават интернет достъп, доставян по безжичен път. Скоростта на интернет връзката за частни клиенти може да бъде 1024 или 2048 Кbps.


Чрез собствената WiMAX мрежа на Некском се гарантира високо качество на услугата, защитеност на данните, постоянство и сигурност.

Интернет услугата на Некском може успешно да бъде комбинирана с телефон с номер от Некском. Така потребителят получава интегрирана комуникационна услуга от един доставчик и плаща една обща такса за ползването на телефон и интернет.

Предимства:

• Бързина на изграждане на интернет свързаност
• Високо качество на преноса и надеждност, гарантирани със собствена инфраструктура
• Изграждане на безжична свързаност навсякъде, дори в отдалечени места, до където кабелите не могат да стигнат
• Безплатно оборудване за срока на договора (безжичен модем)
• Преносимост на предоставеното устройство
• Леснота на използване
• Равна скорост на локалния и международния интернет
• Лицензиран честотен спектър и услуги
• Денонощна поддръжка от HELPDESK на номер 02 490 1 490

* WiMAX e безжична технология, която се използва за доставка на високоскоростен интернет, телефонна услуга и пренос на данни.

За повече информация, посетете wimax.nexcom.bg, пишете ни на e-mail sales@nexcom.bg, support@nexcom.bg или се обадете на тел. 02/490 1 490.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of