Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

WAP (Wireless Application Protocol)Първият световен стандарт за интернет достъп през мобилни телефонни мрежи. Необходим е WAP телефон за достъп.
WiFiТехнология, която позволява безжично свързване на оборудване като например компютри, принтери и т.н.
WiFi (Wireless fidelity)Wi- Fi (Wireless Fidelity) е технология за изграждане на безжична локална мрежа, базирана на спецификациите на групата стандарти IEEE 802.11. Използва се за безжичен обмен на данни на малки разстояния (до 50 метра) и има ограничен радиус на действие.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)WiMax е стандарт за мрежи за широколентов, безжичен достъп. Технологията има две разновидности -  фиксиран и мобилен WiMAX. WiMAX се счита за безжична алтернатива на DSL, DOCSIS, LAN,  а мобилният WiMAX– на UMTS.
WLANWLAN (Wireless Local Access Networks – Безжични локални мрежи) заместват технологиите за достъп на клетъчните мрежи. Те позволяват високоскоростен пренос – до 54 Mbps, за покритие в затворени помещения, където има безжична свързаност.  

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of