Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

GatewayКомпютърна система за обмен на информация между несъвместими мрежи чрез превода между два различни протокола. Също може да се отнася за всеки механизъм, който дава достъп до друг, като например интернет доставчик, който играе ролята на гейтуей към интернет.
GPRSGPRS е метод за пренос на данни, при който вместо да се плаща за времето на ползване на услугата, се заплаща само информацията, която се пренася, независимо от това колко дълго клиентът е свързан с източника на данни.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of