Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

СигналСигналът е преставяне на информация чрез стойността или стойностния модел на физически фактор. Сигнал, чийто параметър представлява съобщение, което съдържа само непрекъснати функции, се нарича аналогов сигнал. Ако сигналът съдържа само писмени знаци (цифри), тогава се нарича цифров.
СуичУстройство за обмен на информация в центъра на дадена мрежа, което позволява периферните устройства да обменят данни. Може да бъде използван и като еталон за телефонната система.

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of