Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

АналоговСигналите, които могат да бъдат интерпретирани от хората като говор и музика, са аналогови. Тези сигнали непрекъснато се променят, например по тяхната височина и акустично налягане. В техническо отношение, аналоговият сигнал е физически фактор, който може да приеме всякаква стойност в определени рамки. Информацията се пренася чрез аналоговата честота на сигнала. Противоположното на „аналогов” е „дигитален”.
Аналогово предаванеТрадиционната телефонна технология (за пренос на глас), при която звуковите вълни (или други данни) се трансформират в елетрически импулси с различна сила и амплитуда.
Асиметрична дигитална абонатна линияADSL е цифров процес на трансформация, който позволява скорост на трансмисия до 8 Mbit/s към клиентите и до 700 Kbit/s от клиентите по нормална телефонна линия. Това включва дигитално разделяне на телефонната линия на три канала, два за пренос на данни и една за телефония. Системата се определя като „Асиметрична”, тъй като ъпстрийм и даунстрийм каналите пренасят различен обем данни.

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of