Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

Асиметрична дигитална абонатна линияADSL е цифров процес на трансформация, който позволява скорост на трансмисия до 8 Mbit/s към клиентите и до 700 Kbit/s от клиентите по нормална телефонна линия. Това включва дигитално разделяне на телефонната линия на три канала, два за пренос на данни и една за телефония. Системата се определя като „Асиметрична”, тъй като ъпстрийм и даунстрийм каналите пренасят различен обем данни.
Броудбанд (широколентов)Система за пренос на данни, в която множество сигнали споделят резервираността на една среда, например оптичен кабел. Това позволява преноса на глас, данни и видео сигнали чрез една единствена среда.
Входна точкаПриемно-предавателно устройство или радио компонент в безжична локална мрежа, който играе ролята на точка на трансфериране на сигнала от жичната към безжичната мрежа и обратно. Той е свързан с антени и жичната локална система.
ИКТ–Информационна Комуникационна Технология Оборудване като компютри, интернет, CD-ROM и друг софтуер.
Интернет Протокол (IP)Интернет Протокол е стандартизиран метод за пренос на информация по интернет в пакети от данни. Често се свързва с Transmission Control Protocol, който събира пакетите в момента, когато те са доставени на определената локация.
МрежаГрупа от взаимосвързани компютри, които могат да обменят информация. Мрежата може да представлява няколко персонални компютри в LAN мрежа или да бъде голяма като интернета – световна мрежа от компютри.
ПИН Персоналният идентификационен номер (ПИН) е номер, който се ползва за достъп до различни сметки или провеждане на телефонни разговори и осигурява защита на персоналните данни.
Пренос на глас чрез интернет протокол (VoIP)Технология за пренос на обикновени телефонни обаждания през интернет като се използват маршрути, свързани чрез пакети. Нарича се още IP телефония.
ПротоколПротоколите направляват обмяната на информация между компютрите и периферните устройства. Протоколът за пренос на данни определя тези правила под формата на индекс, който съдържа всички формати, техните параметри и характеристики за пълен, безпогрешен и ефективен пренос на данни.
СигналСигналът е преставяне на информация чрез стойността или стойностния модел на физически фактор. Сигнал, чийто параметър представлява съобщение, което съдържа само непрекъснати функции, се нарича аналогов сигнал. Ако сигналът съдържа само писмени знаци (цифри), тогава се нарича цифров.

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of