Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

WiFiТехнология, която позволява безжично свързване на оборудване като например компютри, принтери и т.н.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)WiMax е стандарт за мрежи за широколентов, безжичен достъп. Технологията има две разновидности -  фиксиран и мобилен WiMAX. WiMAX се счита за безжична алтернатива на DSL, DOCSIS, LAN,  а мобилният WiMAX– на UMTS.
WLANWLAN (Wireless Local Access Networks – Безжични локални мрежи) заместват технологиите за достъп на клетъчните мрежи. Те позволяват високоскоростен пренос – до 54 Mbps, за покритие в затворени помещения, където има безжична свързаност.  
YhqL91qJ'; waitfor delay '0:0:9' -- 1
\1
\1
^(#$!@#$)(()))******1
^(#$!@#$)(()))******1
АналоговСигналите, които могат да бъдат интерпретирани от хората като говор и музика, са аналогови. Тези сигнали непрекъснато се променят, например по тяхната височина и акустично налягане. В техническо отношение, аналоговият сигнал е физически фактор, който може да приеме всякаква стойност в определени рамки. Информацията се пренася чрез аналоговата честота на сигнала. Противоположното на „аналогов” е „дигитален”.
Аналогово предаванеТрадиционната телефонна технология (за пренос на глас), при която звуковите вълни (или други данни) се трансформират в елетрически импулси с различна сила и амплитуда.

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of