Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

ИКТ–Информационна Комуникационна Технология Оборудване като компютри, интернет, CD-ROM и друг софтуер.
Интернет Протокол (IP)Интернет Протокол е стандартизиран метод за пренос на информация по интернет в пакети от данни. Често се свързва с Transmission Control Protocol, който събира пакетите в момента, когато те са доставени на определената локация.
МаршрутизаторВ интернет, маршрутизаторът е устройство или в някои случаи софтуер на компютър, който направлява информационните пакети към следвашата точка от крайната дестинация.
МрежаГрупа от взаимосвързани компютри, които могат да обменят информация. Мрежата може да представлява няколко персонални компютри в LAN мрежа или да бъде голяма като интернета – световна мрежа от компютри.
ПИН Персоналният идентификационен номер (ПИН) е номер, който се ползва за достъп до различни сметки или провеждане на телефонни разговори и осигурява защита на персоналните данни.
Пренос на глас чрез интернет протокол (VoIP)Технология за пренос на обикновени телефонни обаждания през интернет като се използват маршрути, свързани чрез пакети. Нарича се още IP телефония.
ПротоколПротоколите направляват обмяната на информация между компютрите и периферните устройства. Протоколът за пренос на данни определя тези правила под формата на индекс, който съдържа всички формати, техните параметри и характеристики за пълен, безпогрешен и ефективен пренос на данни.
СигналСигналът е преставяне на информация чрез стойността или стойностния модел на физически фактор. Сигнал, чийто параметър представлява съобщение, което съдържа само непрекъснати функции, се нарича аналогов сигнал. Ако сигналът съдържа само писмени знаци (цифри), тогава се нарича цифров.
СуичУстройство за обмен на информация в центъра на дадена мрежа, което позволява периферните устройства да обменят данни. Може да бъде използван и като еталон за телефонната система.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of