Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

WAP (Wireless Application Protocol)Първият световен стандарт за интернет достъп през мобилни телефонни мрежи. Необходим е WAP телефон за достъп.
WiFiТехнология, която позволява безжично свързване на оборудване като например компютри, принтери и т.н.
WiFi (Wireless fidelity)Wi- Fi (Wireless Fidelity) е технология за изграждане на безжична локална мрежа, базирана на спецификациите на групата стандарти IEEE 802.11. Използва се за безжичен обмен на данни на малки разстояния (до 50 метра) и има ограничен радиус на действие.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)WiMax е стандарт за мрежи за широколентов, безжичен достъп. Технологията има две разновидности -  фиксиран и мобилен WiMAX. WiMAX се счита за безжична алтернатива на DSL, DOCSIS, LAN,  а мобилният WiMAX– на UMTS.
WLANWLAN (Wireless Local Access Networks – Безжични локални мрежи) заместват технологиите за достъп на клетъчните мрежи. Те позволяват високоскоростен пренос – до 54 Mbps, за покритие в затворени помещения, където има безжична свързаност.  
АналоговСигналите, които могат да бъдат интерпретирани от хората като говор и музика, са аналогови. Тези сигнали непрекъснато се променят, например по тяхната височина и акустично налягане. В техническо отношение, аналоговият сигнал е физически фактор, който може да приеме всякаква стойност в определени рамки. Информацията се пренася чрез аналоговата честота на сигнала. Противоположното на „аналогов” е „дигитален”.
Аналогово предаванеТрадиционната телефонна технология (за пренос на глас), при която звуковите вълни (или други данни) се трансформират в елетрически импулси с различна сила и амплитуда.
Асиметрична дигитална абонатна линияADSL е цифров процес на трансформация, който позволява скорост на трансмисия до 8 Mbit/s към клиентите и до 700 Kbit/s от клиентите по нормална телефонна линия. Това включва дигитално разделяне на телефонната линия на три канала, два за пренос на данни и една за телефония. Системата се определя като „Асиметрична”, тъй като ъпстрийм и даунстрийм каналите пренасят различен обем данни.
Броудбанд (широколентов)Система за пренос на данни, в която множество сигнали споделят резервираността на една среда, например оптичен кабел. Това позволява преноса на глас, данни и видео сигнали чрез една единствена среда.
Входна точкаПриемно-предавателно устройство или радио компонент в безжична локална мрежа, който играе ролята на точка на трансфериране на сигнала от жичната към безжичната мрежа и обратно. Той е свързан с антени и жичната локална система.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of