Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

GPRSGPRS е метод за пренос на данни, при който вместо да се плаща за времето на ползване на услугата, се заплаща само информацията, която се пренася, независимо от това колко дълго клиентът е свързан с източника на данни.
HSDPAHSDPA (от английски High-Speed Downlink Packet Access - Високоскоростен даунлинк пакетноориентиран достъп) е протокол за мобилна телефония, означаван също като 3.5G, който осигурява по високи скорости на трансфер на данните. Скоростите от порядъка на 14,4 мбит/с downlink позволяват достъпа до онлайн игри, филми streaming и др. 
IP TelephonyИзползването на интернет протокол като метод за пренос на гласови обаждания. С интернет протокола, гласовата комуникация (под формата на IP пакети ) се маршрутизират директно от орижиниращите устройства към крайните.
ISDN (Integrated Services Digital Network)Цифрова телефонна система, която позволява на потребителя да се свърже с интернет чрез стандартни телефонни линии със скорост по-висока от тази, която  56K модема позволява.
LAN HubОбичайна точка на свързване на IP устройствата в една мрежа. Хъбът може да служи за канал на данни или може да включва и допълнителни функции като мониторинг и форуърдинг.
LAN SwitchОбичайна точка на свързване за IP устройства. LAN суичът има същата функционалност като LAN хъба, но връзките не си съперничат за наличната резервираност. Това позволява преноса на по-голямо количество данни и значително по-висока надеждност.
Local Area Network (LAN)LAN е мрежа от компютри и други устройства (включително рутери и принтери) в рамките на едно място. Много LAN мрежи използват Ethernet свързаност, но тя може да бъде заменена или разширена чрез безжични технологии.
PSTNСъкратено от Public Switched Telephone Network, това е стандартната телефонна услуга.
SIPSIP (Session Initiation Protocol) е протокол за пренос на глас, видео и данни по IP (VoIP) с отворена архитектура, разработен от IETF MMUSIC Working Group. Той намира много широко приложение – ползвайки го, бихте могли да се чуете с някой познат, който живее в същия град, или пък да изградите мащабна телекомуникационна мрежа, простираща се в няколко държави.
VPN (Virtual Private Network)Частна мрежа в рамките на обществена мрежа, обикновено в интернет. Поверителността във виртуалната мрежа се постига чрез криптиране; VPN е по-евтина опция от използването на наети линии.

1010

Телефонна услуга за междуселищни и международни разговори на ниски цени
още

Телефонна централа

Виртуална телефонна централа, с пълната функционалност на стандартна
още

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of