Речник на понятията


Речник на основните термини от бизнеса на фирма Некском. Понятията са обяснени достъпно за потребителите на интернет страницата и е съобразен с липсата на технически познания в областта.

JSrhp1TL';select pg_sleep(0); -- 1
JTPDUNJ2'; waitfor delay '0:0:6' -- 1
JyI=1
JyI=1
JYN91tJA1
LAN HubОбичайна точка на свързване на IP устройствата в една мрежа. Хъбът може да служи за канал на данни или може да включва и допълнителни функции като мониторинг и форуърдинг.
LAN SwitchОбичайна точка на свързване за IP устройства. LAN суичът има същата функционалност като LAN хъба, но връзките не си съперничат за наличната резервираност. Това позволява преноса на по-голямо количество данни и значително по-висока надеждност.
Local Area Network (LAN)LAN е мрежа от компютри и други устройства (включително рутери и принтери) в рамките на едно място. Много LAN мрежи използват Ethernet свързаност, но тя може да бъде заменена или разширена чрез безжични технологии.
Mr.1
Mr.1

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of